Propecia mot håravfall

Propecia-mot-haravfallPropecia tillverkas av Merck och är den första godkända behandling mot manligt håravfall. Läkemedlet är det enda receptbelagda läkemedlet för behandling av manligt håravfall. Propecia innehåller finasterid.

xul-arrw.png.pagespeed.ic.7UyyiltjH0  Dämpar håravfallet hos cirka 90 % av användarna
xul-arrw.png.pagespeed.ic.7UyyiltjH0  48 procent av användarna ser återväxt av sitt hår
xul-arrw.png.pagespeed.ic.7UyyiltjH0  Säker & fri leverans i hela Sverige

klarna_apoteko24

Vad är Propecia?

Propecia används för behandling av vissa typer av manligt håravfall. Propecia är en steroid-reduktashämmare. Det fungerar genom att minska mängden av hormonet dihydrotestosteron (DHT) i kroppen. Detta kan blockera vissa typer av håravfall hos män.

Användning av Propecia

Använd Propecia enligt anvisningar.
Propecia inas genom munnen med eller utan mat.
Fortsätt att ta Propecia, även om du märker en förbättring av dina symtom. Missa inte någon dos.
Ta Propecia vid samma tidpunkt varje dag, det hjälper dig att komma ihåg att ta det.
Om du missar en dos av Propecia, hoppa över den missade dosen och gå tillbaka till den vanliga doseringen. Ta inte 2 doser samtidigt.

Förvaring

Förvara Propecia i rumstemperatur, mellan 15 och 30 grader. Förvaras åtskilt från värme, fukt och ljus. Håll Propecia oåtkomligt för barn och avskilt från husdjur.